×

PE Center za sončno prihodnost – Maribor
Ulica borcev 58,
2000 Maribor
info@moja-elektrarna.si

PE Center za sončno prihodnost - Brnik
Zg. Brnik 390,
4210 Brnik
info@moja-elektrarna.si

Modra številka

080 23 90

Baterijski
hranilniki

ZANESLJIVA IN VARNA REŠITEV

Hranilniki
električne energije

Še do pred nekaj let so hranilniki električne energije, ki delujejo v skupnem sistemu s sončno elektrarno veljali za nadstandardno rešitev v želji po resnično neodvisni energetski rešitvi.

Letošnje leto še posebej pa leto, ki prihaja pa baterijskim hranilnikom daje mnogo večjo veljavo s čimer ne bodo le del rešitev pri izpadu električne energije ali kot hranilniki viška čiste solarne energije proizvedene s strani sončne elektrarne ampak bo njihova vloga v prihodnosti mnogo večja tudi v luči optimizacij porabe električne energije in upravljanje z njo.

BATERIJSKI SISTEMI ZA VSE PRILOŽNOSTI

Baterijski sistem ima možnost shraniti določeno kapaciteto električne energije izraženo v kWh. Ta podatek neposredno pomeni, koliko kWh (kilovatnih ur) električne energije lahko hranilnik energije največ shrani. Z razširitvijo posameznih blokov je mogoče proporcionalno povečevati kapaciteto hranilnika. Ob podatki o kapaciteti baterijskega hranilnika je pomemben podatek tudi maximalna izhodna in vhodna moč izražena v kW (kilovati).

TESLA POWER WALL

Baterijski hranilnik s pedigrejem

SOLAREDGE

Hranilnik, ki navdušuje

NGEN STAR

Modularni svet zelene energije

GOODWE

Dovolj energije, ko jo potrebujete

Seznam pojmov

Baterijski hranilnik ima kapaciteto 10 kWh in je napolnjen 100%. Nanj je priključen porabnik moči 1 kW. Takšen hranilnik bo porabniku zagotavljal 10h električne energije in se bo izpraznil do 0%.

Če ima na primer ta isti baterijski hranilnik označeno maksimalno izhodno/vhodno moč 6kW pomeni, da ne seštevek moči vseh uporabnikov, ki so priključeni na baterijski sistem ne sme prekoračiti 6kW oziroma, da se tudi baterijski hranilnik ne sme polniti z večjo močjo kot je 6kW.

Kako do subvencije?

Eko sklad je z 30.12.2022 objavil nov razpis, po katerem je mogoče za samooskrbne sončne elektrarne ponovno pridobiti nepovratna sredstva. Kot novost je tokrat mogoče pridobiti nepovratna sredstva tudi za sončne elektrarne v kombinaciji s hranilniki električne energije. Možnost pridobitve nepovratnih lahko pridobijo tudi vsi tisti, ki še niso zaprosili za nobena nepovratna sredstva, z dnem 1.3.2022 naprej in ki ob oddaji vloge že obratuje in je priključena na omrežje.

Različni nameni uporabe in nadgradnje z baterijskimi hranilniki

Baterijski sistemi omogočajo različne namene uporabe, hkrati pa že obstoječim ali novim uporabnikom sončnih elektrarn dovoljujejo večjo nazivno moč elektrarne od s soglasjem dovoljene saj višek proizvedene energije enostavno preusmerijo v hranilnike. Istočasno pa baterijski hranilniki omogočajo vstop v neodvisno energetsko prihodnost tudi vsem tistim, ki so dobili zavrnjena soglasja.

Nadomestno napajenje

Navadno za baterijske sisteme smatramo, da imamo na voljo električno energijo, ko pride do izpada električnega omrežja.

Black start

Sončna elektrarna skupaj s hranilnikom električne energije lahko v nekaterih primerih nemoteno obratuje, v kolikor pride do izpada elektro energetskega omrežja.

Nadgradnja obstoječe elektrarne

Z baterijskim sistemom lahko obstoječo sončno elektrarno uspešno nadgradimo ne da bi pri tem dodatno bremenili elektro energetsko omrežje.

Tisti brez soglasja

Z vedno večjim interesom po lastni sončni elektrarni se zmogljivosti priključevanja elektrarn na električno omrežje zmanjšujejo, kar velikokrat privede do omejenega soglasja za priključitev.

RAZLIČNI SCENARIJI UPORABE BATERIJSKIH HRANILNIKOV

Baterijski hranilniki so vsestransko uporabni. Resda je njihov primarni namen shranjevanje viška proizvedene moči sončne elektrarne, hkrati pa ...