×

PE Center za sončno prihodnost – Maribor
Ulica borcev 58,
2000 Maribor
info@moja-elektrarna.si

PE Center za sončno prihodnost - Brnik
Zg. Brnik 390,
4210 Brnik
info@moja-elektrarna.si

Modra številka

080 23 90

Hranilniki električne energije

Zanesljiva in varna rešitev za oskrbo z električno energijo.

Baterijski hranilniki
za varno oskrbo z električno energijo

Hranilniki
električne energije

Še do pred nekaj leti so hranilniki električne energije, ki delujejo v skupnem sistemu s sončno elektrarno, veljali za nadstandardno rešitev.

Danes postajajo baterijski hranilniki standardni del rešitev sončnih elektrarn. Ti ne služijo zgolj shranjevanju viškov proizvedene energije in rezervnemu napajanju gospodinjstev v primeru izpadov v omrežju. Jutri bodo sestavni del pri optimizaciji porabe električne energije in upravljanju le-te v hiši.

Baterijski sistem ima možnost shraniti določeno kapaciteto električne energije izraženo v kWh. Ta podatek neposredno pomeni, koliko kWh (kilovatnih ur) električne energije lahko hranilnik energije največ shrani. Z razširitvijo posameznih blokov je mogoče proporcionalno povečevati kapaciteto hranilnika. Ob podatki o kapaciteti baterijskega hranilnika je pomemben podatek tudi maximalna izhodna in vhodna moč izražena v kW (kilovati).

Tesla hranilnik električne energije za nadgradnjo obstoječe sončne elektrarne

Seznam pojmov

Baterijski hranilnik ima kapaciteto 10 kWh in je napolnjen 100%. Nanj je priključen porabnik moči 1 kW. Takšen hranilnik bo porabniku zagotavljal 10h električne energije in se bo izpraznil do 0%.

Če ima na primer ta isti baterijski hranilnik označeno maksimalno izhodno/vhodno moč 6kW pomeni, da ne seštevek moči vseh uporabnikov, ki so priključeni na baterijski sistem ne sme prekoračiti 6kW oziroma, da se tudi baterijski hranilnik ne sme polniti z večjo močjo kot je 6kW.

Kako do subvencije?

Eko sklad je objavil nov razpis, po katerem je mogoče za samooskrbne sončne elektrarne ponovno pridobiti nepovratna sredstva. Oddaja vlog bo možna od vključno ponedeljka, 15. 4. 2024, od 8. ure dalje, ko se bo odprla tudi aplikacija za oddajo vlog, do 1. 4. 2025. Nepovratna sredstva je možno pridobiti tudi za sončne elektrarne v kombinaciji s hranilniki električne energije. Možnost pridobitve nepovratnih lahko pridobijo tudi vsi tisti, ki še niso zaprosili za nobena nepovratna sredstva, z dnem 1.3.2022 naprej in ki ob oddaji vloge že obratuje in je priključena na omrežje.

Hranilniki električne energije za različne namene uporabe in nadgradnje

Hranilniki električne energije omogočajo različne namene uporabe, hkrati pa že obstoječim ali novim uporabnikom sončnih elektrarn dovoljujejo večjo nazivno moč elektrarne od s soglasjem dovoljene saj višek proizvedene energije enostavno preusmerijo v hranilnike. Istočasno pa baterijski hranilniki omogočajo vstop v neodvisno energetsko prihodnost tudi vsem tistim, ki so dobili zavrnjena soglasja.

Nadomestno napajenje

Navadno za baterijske sisteme smatramo, da imamo na voljo električno energijo, ko pride do izpada električnega omrežja.

Black start

Sončna elektrarna skupaj s hranilnikom električne energije lahko v nekaterih primerih nemoteno obratuje, v kolikor pride do izpada elektro energetskega omrežja.

Nadgradnja obstoječe elektrarne

Z baterijskim sistemom lahko obstoječo sončno elektrarno uspešno nadgradimo ne da bi pri tem dodatno bremenili elektro energetsko omrežje.

Tisti brez soglasja

Z vedno večjim interesom po lastni sončni elektrarni se zmogljivosti priključevanja elektrarn na električno omrežje zmanjšujejo, kar velikokrat privede do omejenega soglasja za priključitev.

RAZLIČNI SCENARIJI UPORABE BATERIJSKIH HRANILNIKOV

Baterijski hranilniki so vsestransko uporabni. Resda je njihov primarni namen shranjevanje viška proizvedene moči sončne elektrarne, hkrati pa ...

Simulator energetskih rešitev

Eden najboljših orodij te vrste v Sloveniji.   Spremembe, ki so nastale ob sprejetju novega omrežninskega akta, zahtevajo veliko bolj kompleksen pristop pri zagotavljanju stroškovno in izvedbeno najboljših rešitev. V ta namen smo v razvojnem oddelku podjetja Enertec začeli razvijati orodje, s katerim bi kupcem lahko ponudili optimalne izračune svojih energetskih izzivov.  Skoraj leto dni po
Baterija za sončno elektrarno Tesla montirana na zunanjo steno objekta. Izjemno varna, zanesljiva, varčna in napredna. Primerna za vse tipe sončnih elektrarn.
S prehodom na čistejše vire energije postajajo baterije za sončne elektrarne vse bolj priljubljen način shranjevanja presežkov električne energije, proizvedene s pomočjo sončne elektrarne. Baterija za sončno elektrarno nameščena v gospodinjstvu, ki se napaja iz obnovljivih virov energije, zmanjšuje onesnaževanje. S tem prispevamo k energetskemu prehodu in boju proti posledicam globalnega segrevanja. Prav tako pa
V želji po izgradnji sončne elektrarne se marsikdaj zgodi, da nam načrte prekriža omejeno ali zavrnjeno soglasje, ki ga dobimo s strani elektrodistributerjev. Zavrnitev je posledica že delujočih sončnih elektrarn v sedanjem sistemu net-meteringa, ki viške proizvedene elektrike oddajajo v omrežje in ga s tem obremenjujejo. Pred leti, ko se je gradilo elektro omrežje nihče