×

PE Center za sončno prihodnost – Maribor
Ulica borcev 58,
2000 Maribor
info@moja-elektrarna.si

PE Center za sončno prihodnost - Brnik
Zg. Brnik 390,
4210 Brnik
info@moja-elektrarna.si

Modra številka

080 23 90

Vzdrževanje večjih sončnih elektrarn

Moja elektrarna poskrbi za najvišjo varnost vaše sončne elektrarne in prevzame skrb za delovanje. Strokovno usposobljena ekipa vzdrževalcev poskrbi za nadzor, preventivni pregled in odpravo napak.

0

Uspešnih projektov

Vzdrževalni obseg

Celovita rešitev

Kot vsaka energetska naprava mora tudi sončna elektrarna delovati brezhibno. Učinkovitost pretvorbe energije sonca v električno energijo mora biti v vseh vremenskih in drugih pogojih najvišja. Brez nadzora in pregleda nad delovanjem elektrarne ter preventivnega vzdrževanja lahko učinkovitost delovanja s časom upada, kar lahko povzroči tudi trajne posledice na delovanju ali nezgoden slučaj.

Večje sončne elektrarne so praviloma inštalirane moči večje od 30 kW in vključene na distribucijsko ali interno omrežje večjega odjemalca električne energije. Pretežen del teh elektrarn je danes starih vsaj 7 let in s subvencionirano odkupno ceno električne energije. Vsaka kilovatna ura je pri takšni elektrarni veliko vredna, zato je skrb zanjo, ob vseh varnostnih vidikih, toliko bolj pomembna.

Sončna elektrarna potrebuje ustrezen nadzor, preventivno oskrbo in ustrezen odziv ob škodnih primerih. Strokovnost in odziv sta vrednoti v podjetju Enertec d.o.o., ki se pri vzdrževanju najbolj odražata. Vsak vložek lastnika elektrarne v vzdrževanje pomeni ohranjanje učinkovitosti delovanj elektrarne in se tako donos dolgoročno vrača nazaj.

Vzdrževanje

Celovita rešitev vzdrževalnega obsega

Naše izkušnje kažejo, da ustrezno vzdrževana sončna elektrarna dosega po desetih letih delovanja še vedno isto učinkovitost kot ob izgradnji. Znanje, izkušnje in reference potrjujejo našo dovršenost na področju vzdrževanja sončnih elektrarn.

  • Preventivni strokovni pregledi zajema podroben pregled vseh komponent elektrarne, fizično in z namenskimi instrumenti (UI metoda zank, termovizijska kamera..), pregled pripadajoče dokumentacije, fizična kontrola povezav in spojev, čiščenje hladilnih elementov,
  • Intervencijsko vzdrževanje v primerih izpada, nedelovanja ali škodnih primerih,
  • Dnevno spremljanje in nadzor elektrarne,
  • Ustrezne periodične meritve inštalacij in strelovodnih napeljav,
  • Čiščenje fotonapetostnih modulov
  • Ustrezno zavarovanje sončne elektrarne in pripadajočo administracijo v škodnih primerih,
  • Obveščanje, podpora in administracija.

Najpogostejše napake in okvare

Sončnih elektrarn