×

PE Center za sončno prihodnost – Maribor
Ulica borcev 58,
2000 Maribor
info@moja-elektrarna.si

PE Center za sončno prihodnost - Brnik
Zg. Brnik 390,
4210 Brnik
info@moja-elektrarna.si

Modra številka

080 23 90

Hibridna sončna
elektrarna

V luči novih regulativnih sprememb, kot je novi omrežninski zakon in konec obdobja net meteringa, se je v Sloveniji pojavila potreba po prilagoditvi strategij samooskrbe. Vse te spremembe bodo zahtevale mnogo bolj analitičen pristop pri načrtovanju izgradnje sončne elektrarne, če se bomo želeli kar najbolj približat našim željah v odvisnosti od prejetega soglasja.

Hibridne sončne elektrarne

V tem kontekstu postajajo hibridne sončne elektrarne, ki so kombinacija fotovoltajičnih panelov in baterijskih hranilnikov, ključna rešitev za omenjene izzive. Te elektrarne omogočajo proizvodnjo in shranjevanje presežkov proizvedene energije za kasnejšo uporabo, s čimer se maksimizira samooskrba, zmanjšuje potreba po črpanju energije iz javnega omrežja in s tem tudi zmanjšujejo stroški omrežnine. Na ta način dobimo energetsko rešitev, ki je iz upravljalskega načina celo mnogo bolj uporabna, kot klasična sončna elektrarna.

  • Rešitev za vse z omejenim, zavrnjenim ali polnim soglasjem
  • Dvigujejo procent samooskrbe
  • Zagotavljajo neprekinjeno napajanje
  • Pripravljene na spremebe omrežninski zakonov
  • Pomagajo rezat konično moč

Z nami zgradite svojo
sončno prihodnost

Z našo pomočjo lahko zgradite sončno elektrarno, ki ne samo izkorišča neomejeno moč sonca, ampak tudi odpira vrata v svet trajnostnega življenjskega sloga in energetske neodvisnosti.

Baterijski hranilnik

Veliko vlogo pri hibridnih sončnih elektrarnah imajo baterijski hranilniki, saj v kombinaciji z elektrarno znatno dvignejo njeno funkcionalnost, hkrati pa dajejo uporabniku širši krog uporabe. In katere funkcionalnosti sončne elektrarne pridobimo v povezavi z baterijskim hranilnikom

Simulator hibridnih rešitev

Za zagotovitev tehnične in finančne učinkovitosti investicij v sončne elektrarne in baterijske hranilnike je ključnega pomena napreden razvoj specializiranih energetskih simulacijskih orodij kot je Simulator hibridnih rešitev. To orodje analizira mnoge parametre - od lokacije in orientacije stavbe do zakonodaje in subvencij - in omogočajo optimalno zasnovo sončnih elektrarn za samooskrbo, skupaj z baterijskimi hranilniki in drugimi energetsko učinkovitimi tehnologijami.

Individualne rešitve

Tehnično in ekonomsko najbolj optimalno rešitev

Predikcija rešitev z novimi uporabniki

Prikaz učinkov z HEMS-om

HEMS (Home Energy Management Systems)

Zelo pomemben in skoraj nepogrešljiv del hibridnih sončnih elektrarn bo v prihodnje predstavljal tudi sistem HEMS (Home Energy Management Systems) kot nadgradnjo celotnega sistema samooskrbe. Ta sistem bo omogočal inteligentno upravljanje z energijo v realnem času znotraj objekta, s čimer se bo izboljšala energetska učinkovitost, zmanjšali se bodo operativni stroški in se hkrati optimiziralo delovanje povezanih naprav, kot so toplotne črpalke, e-polnilnice in drugi porabniki električne energije.

Z integracijo HEMS v hibridni solarni sistem se obeta znaten napredek v samozadostnosti domačega objekta, ki ne bo le znižal ekološkega odtisa gospodinjstev, ampak bo tudi povečal njihovo neodvisnost od zunanje energetske infrastrukture. Napredna analitika in daljinsko upravljanje, ki ga omogoča HEMS, dodatno povečujeta udobje in zanesljivost domačega energetskega sistema, kar postavlja nove standarde v modernem bivanju.

  • Dolgoročno obvladovanje stroškov
  • Fiksiranje cen električne energije
  • Pripravljeni na spremembe omrežnine
  • Prispevek k zmanjševanju ogljičnega odtisa
  • Prispevek k zmanjševanju ogljičnega odtisa

Kako do financiranja in
subvencij za vaše investicije?

Preverite možnost pridobivanja subvencij za vaš projekt in s tem lažje odločitve za izgradnjo sončne elektrarne.

Vaša vprašanja,
naši odgovori

Hibridna sončna elektrarna

Hibridna sončna elektrarna je napreden sistem, ki združuje sončne panele in hranilnike električne energije z možnostjo upravljanja in shranjevanja energije. Ta inovativna rešitev omogoča dinamično prilagajanje porabi energije in zagotavlja zanesljivo oskrbo z električno energijo tudi v primeru izpadov omrežja.

Poleg omenjenega shranjevanja presežene električne energije in posledično nadomestnega napajanje, ki ga s tem zagotavlja imajo hibridne sončne elektrarne zaradi prisotnosti baterijskih hranilnikov tudi ostale funkcije, ki jih ta omogoča. Funkcija Black star dovoljuje ponoven zagon sončne elektrarne v primeru izpada električne energije, hkrati je elektrarne pripravljena na večtarifni sistem obračuna električne energije in vam istočasno pomaga tudi pri rezanju konic predpisane obračunske moči.

S pomočjo aplikacije Moja elektrarna si lahko sami z 99% natančnostjo izračunate velikost sončne elektrarne glede na vaše podatke. Med fazo izgradnje sončne elektrarne lahko spremljate njen potek po korakih, naročate poprodajne storitve in zbirate priporočila. Hkrati pa lahko ob prevzemu sončne elektrarne v obratovanje spremljate njeno delovanje. Znotraj aplikacije imate tudi shranjeno celotno dokumentacijo gradnje.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji:
www.eu-skladi.si
DIGITALNA TRANFORMACIJA DRUŽBE ENERTEC Operacija »Digitalna transformacija družbe Enertec« je sofinancirana preko javnega razpisa »Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU)« in zajema vpeljavo treh ključnih digitalnih rešitev, tako da bo izveden prehod v digitalni lean poslovni model upravljanja, optimizacije in spremljanja poslovnih procesov izgradnje sončnih elektrarn.