×

PE Center za sončno prihodnost – Maribor
Ulica borcev 58,
2000 Maribor
info@moja-elektrarna.si

PE Center za sončno prihodnost - Brnik
Zg. Brnik 390,
4210 Brnik
info@moja-elektrarna.si

Modra številka

080 23 90

Vzdrževanje naprave za samooskrbo

Poskrbimo za najvišjo varnost vaše sončne elektrarne in prevzamemo skrb za delovanje.

0

Uspešnih projektov

Stalna skrb in nadzor nad elektrarno

Sledimo trajnostnim vizijam

Naprava za samooskrbo omogoča prihranek stroška električne energije gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem, da tekom leta iz omrežja prejeto in kot presežek oddane energije čim bolj kompenzirajo.

Moja elektrarna poskrbi za najvišjo varnost vaše sončne elektrarne in prevzame skrb za delovanje. Strokovno usposobljena ekipa vzdrževalcev poskrbi za nadzor, preventivni pregled in odpravo napak.

Takšna naprava mora biti izvedena tehnično brezhibno in v skladu z Uredbo o samooskrbi. Praviloma so te naprave manjših moči, vključene v interno hišno inštalacijo odjemalca, a vendar lahko tokovi v električni napeljavi v sončnem vremenu dosegajo dlje časa višje vrednosti, zato so kontaktni spoji, razdelilne omarice in inštalacije pod večjo obremenitvijo dlje časa.

Naprava mora tako dosegati najvišjo varnost, zato je pomemben stalen nadzor nad njenim delovanjem. Za varno obratovanje naprave je odgovoren lastnik naprave, a v primeru nedelovanja, okvar komponent ali morebitnih drugih nezgod, lastnik potrebuje zanesljivega partnerja.

Vzdrževanje, monitoring in zavarovanje

Vzdrževalni paket

Vzdrževalni paket »Vzdrževanje, monitoring in zavarovanje – Moja Elektrarna« vsebuje vso potrebno skrb za varno in uspešno obratovanje naprave za samooskrbo.

Naše stranke imajo ob neprekinjenem vzdrževanju brezplačno 15-letno garancijo na celotno napravo od pričetka obratovanja.

Preventivni strokovni pregledi

Zajemajo celovit pregled vseh komponent elektrarne in njenih napeljav, fizična kontrola povezav in spojev po kontrolnih točkah,

Dnevno spremljanje

Dnevno spremljanje in nadzor elektrarne. Strokovno usposobljena ekipa vzdrževalcev poskrbi za nadzor in odpravo napak.

Zavarovanje

Zavarovanje vseh sestavnih delov naprave pred osnovnimi nevarnostmi (vihar, toča, požar,…) kot tudi strojelom. Ni potrebe po dodatnem zavarovanju ob hiši.

Najpogostejše napake in okvare

Sončnih elektrarn