×

PE Center za sončno prihodnost – Maribor
Ulica borcev 58,
2000 Maribor
info@moja-elektrarna.si

PE Center za sončno prihodnost - Brnik
Zg. Brnik 390,
4210 Brnik
info@moja-elektrarna.si

Modra številka

080 23 90

Kako do
Subvencije ?

Podpiranje prehoda na obnovljive vire energije je ključni korak k trajnostni prihodnosti. Ministrstvo za okolje in prostor ponuja subvencije za sončne elektrarne, baterijske hranilnike in toplotne črpalke, s čimer spodbuja uporabo čiste energije in zmanjšanje ogljičnega odtisa. Ob tem je pomembna informacija, da je operater trga z elektriko Borzen prevzel vse funkcionalnosti Eko sklada. Na ta način, da zdaj zagotavlja celovite storitve in podporo za pridobitev subvencij, kar poenostavlja postopek za prijavitelje in omogoča hitrejše uveljavljanje finančnih spodbud za zelene projekte. Na tej strani boste tako našli vse potrebne informacije o razpoložljivih subvencijah, postopkih prijave in pogojih za pridobitev finančne podpore za vaše zelene projekte.

Subvencije za sončne elektrarne in baterijske hranilnike

PO STARI SAMOOSKRBI
z net meteringom

za vse, ki ste vlogo za soglasje oddali do konca leta 2023

Borzenov center za podpore je v ponedeljek, 15. aprila 2024, začel izvajati podporni mehanizem za subvencioniranje projektov samooskrbnih sončnih elektrarn za fizične osebe, ki bodo uporabljale letni obračun (netmetering) v skladu z Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije
(Uradni list RS, št. 17/19, 197/20 in 121/21 – ZSROVE).

Nepovratne finančne spodbude, določene v javnem pozivu JP SO-01, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 30/2024 z dne 5. aprila 2024, so namenjene naložbam v nakup in vgradnjo naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo, ki jo proizvajajo s pomočjo sončne energije ter njeno shranjevanje. Skupna višina sredstev za ta javni poziv je 14 milijonov evrov.

  • Na javnem razpisu lahko sodeluje vsak posameznik (fizična oseba), ki je vlagatelj in izpolnjuje enega od naslednjih pogojev: Na javnem razpisu lahko sodeluje vsak posameznik (fizična oseba), ki je vlagatelj in izpolnjuje enega od naslednjih pogojev: Upravičeni stroški posamezne naložbe: 1. Je lastnik ali solastnik zemljišča, na katerem se nahaja stavba, ki bo samooskrbovana s proizvedeno električno energijo. 2. Je etažni lastnik ali solastnik zemljišča, na katerem stoji posamezni del stavbe, ki bo samooskrbovan s proizvedeno električno energijo. 3. Je družinski član lastnika ali solastnika zemljišča, na katerem se nahaja stavba ali njen posamezni del, ki bo samooskrbovan s proizvedeno električno energijo
  • Višine naložbene pomoči znašajo: Višine naložbene pomoči znašajo: • 500,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe, • 50,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe, in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.

Priznani stroški naložbe, skupaj z DDV, vključujejo naslednje: stroške nakupa naprave za samooskrbo z električno energijo, bodisi brez ali z baterijskim hranilnikom, stroške montaže te naprave in zagona sistema, ter stroške povezanih električnih inštalacij in opreme, kot tudi stroške priprave in izvedbe gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del.

Borzen zagotavlja

Skrajšale se bodo čakalne dobe obdelav za 1/2 in izplačil subvencij v 10 dneh

Razpis subvencij za podjetja

Dodeljevanje neposrednih nepovratnih sredstev za pravne osebe za investicije v proizvodnjo elektrike iz OVE ter hranilnike električne energije v kombinaciji s proizvodnjo

V skladu z javnim razpisom, objavljenim v Uradnem listu RS št. 47/2024 dne 7. junija 2024, bo Borzenov center za podpore začel zbirati elektronske prijave za dodelitev nepovratnih sredstev za investicije v nove naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ter hranilnike električne energije v povezavi s proizvodnjo energije. Prijave bo mogoče oddati od 8. julija 2024 od 10. ure dalje.

“Zdaj, ko so subvencije končno na dosegu roke, je čas, da stopimo korak naprej in začnemo graditi sončno prihodnost. Vaša odločenost bo ne le pripomogla k zmanjšanju stroškov energije, temveč tudi k varovanju okolja in ustvarjanju trajnostnega jutrišnjega dne.”