×

PE Center za sončno prihodnost – Maribor
Ulica borcev 58,
2000 Maribor
info@moja-elektrarna.si

PE Center za sončno prihodnost - Brnik
Zg. Brnik 390,
4210 Brnik
info@moja-elektrarna.si

Modra številka

080 23 90

Kako do subvencije?

Možnosti subvencioniranja

Eko sklad je z 30.12.2022 objavil nov razpis, po katerem je mogoče za samooskrbne sončne elektrarne ponovno pridobiti nepovratna sredstva. Kot novost je tokrat mogoče pridobiti nepovratna sredstva tudi za sončne elektrarne v kombinaciji s hranilniki električne energije. Možnost pridobitve nepovratnih lahko pridobijo tudi vsi tisti, ki še niso zaprosili za nobena nepovratna sredstva, z dnem 1.3.2022 naprej in ki ob oddaji vloge že obratuje in je priključena na omrežje.

Višina vzpodbud znaša

  • 500 EUR/kWp za kombinacijo izvedene sončne elektrarne in hranilnika električne energijie,
  • 50 EUR/kWp samo za sončne elektrarne,

Ob pogoju, da priključna moč ne preseže 80% priključne moči odjemnih mest, vendar ne več kot 25% upravičenih stroškov.

Min. velikost hranilnika mora znašati vsaj 0,7 x nazivna moč elektrarne ali več.

Primer: 13 kWp -> 0,7x13= min. 9,1 kWh baterije.
Če je za naložbo že kdo pridobil NPS, do nje ni upravičen.

Primer: vloge po starem razpisu do 4.3.2022.
Lahko sta dva ločena računa za naložbo.

Primer: če je bila izvedena SE avgusta 2022, lahko prigradi HEE in zaprosi skupaj za NPS.

Fizične osebe: lastnik ali solastnik ali družinski član.

Pravne osebe: Velja de-minimis, pravna oseba mora biti lastnik ali solastnik zemljišča, velja tudi za posameznega etažnega lastnika večstanovanjskega objekta.