×

PE Center za sončno prihodnost – Maribor
Ulica borcev 58,
2000 Maribor
info@moja-elektrarna.si

PE Center za sončno prihodnost - Brnik
Zg. Brnik 390,
4210 Brnik
info@moja-elektrarna.si

Modra številka

080 23 90

Financiranje sončnih elektrarn

Fizične osebe

Finančne spodbude so namenjene naložbam namestitve naprav za izrabo sončne energije za samooskrbo. 

Več informacij: https://www.ekosklad.si

JAVNI POZIV
za kreditiranje okoljskih naložb občanov 
70OB23

Ekokredit – pogoji kreditiranja

Spremenljiva obrestna mera: trimesečni EURIBOR +1,0 %,
Fiksna obrestna mera: 2,8 %
Odplačilna doba: največ 10 let
Največ do višine priznanih stroškov naložbe, vendar ga prosilec lahko prejme le v višini svoje kreditne sposobnosti oziroma kreditne sposobnosti solidarnega poroka:
Minimalni znesek kredita je 1.500,00 eur