×

PE Center za sončno prihodnost – Maribor
Ulica borcev 58,
2000 Maribor
info@moja-elektrarna.si

PE Center za sončno prihodnost - Brnik
Zg. Brnik 390,
4210 Brnik
info@moja-elektrarna.si

Modra številka

080 23 90

Financiranje sončnih elektrarn

Možnosti subvencioniranja

Fizične osebe

KMALU
nove spodbude za sončne elektrarne

Eko sklad je napovedal, da bo predvidoma konec leta objavil nov javni poziv. Nepovratne finančne spodbude bodo namenjene naložbam namestitve naprav za izrabo sončne energije za samooskrbo. Na voljo bo dodat-nih 10 mio EUR.

Več informacij: https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/novica/nove-spodbude-za-soncne-elektrarne 

JAVNI POZIV
za kreditiranje okoljskih naložb občanov 67OB22

Ekokredit – pogoji kreditiranja

Obrestna mera: trimesečni EURIBOR +1,3 %
Odplačilna doba: največ 10 let
Višina kredita: do višine priznanih stroškov naložbe, minimalni znesek kredita je 1.500,00 EUR

Več na: https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/nameni/prikazi/actionID=103

Pravne osebe

Podjetjem so na voljo finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Spodbude so v obliki nepovratnih sredstev in/ali kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči (do 200.000 EUR), za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Za posamezen ukrep je možno pridobiti nepovratna sredstva, kredit ali pa kombinacijo obojega, in sicer nepovratna sredstva v višini do 20 %, kredita pa v višini do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV, po letni obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0 % (min 25.000 EUR).

Več na: https://www.ekosklad.si/pravne-osebe/nameni/prikazi/actionID=163