×

PE Center za sončno prihodnost – Maribor
Ulica borcev 58,
2000 Maribor
info@moja-elektrarna.si

PE Center za sončno prihodnost - Brnik
Zg. Brnik 390,
4210 Brnik
info@moja-elektrarna.si

Modra številka

080 23 90

Sončne elektrarne za večje porabnike

Z ustreznim dimenzioniranjem sončne elektrarne za večje porabnike se strošek električne energije zmanjša tudi do 70%. Celovita rešitev – vse na enem mestu.

0

Uspešnih projektov

Sončne elektrarne
za večje porabnike

Potreba po električni energiji v globalnem smislu raste in posledično prihaja do njenega pomanjkanja. To se kaže predvsem v rasti cen na borzah, cenah omrežnine

  • Vse na enem mestu
  • 12-letna garancija
  • Do 70 % prihranek

Električna energija še vedno velja za najčistejši, najracionalnejši in najenostavnejši vir za uporabo. In zaradi dostopnosti jo je najlažje proizvesti s pomočjo sonca.

Ni nujno, da električno energijo, pridobljeno s pomočjo sončne elektrarne, uporabite zgolj za svoje potrebe. Lahko se odločite in jo delno porabite zase, delno pa jo prodate na trgu električne energije. Takšen način se imenuje PX3 shema. Sončna elektrarna tako postaja vedno bolj konkurenčnejši vir napram energiji, prevzeti iz električnega omrežja operaterjev.

Z ustreznim dimenzioniranjem sončna elektrarna lahko zmanjša strošek električne energije tudi do 70%, ob upoštevanju učinka prodaje viška energije na trgu, pa investicija v sončno elektrarno pokrije strošek električne energije.ti jo je najlažje proizvesti s pomočjo sonca.