×

PE Center za sončno prihodnost – Maribor
Ulica borcev 58,
2000 Maribor
info@moja-elektrarna.si

PE Center za sončno prihodnost - Brnik
Zg. Brnik 390,
4210 Brnik
info@moja-elektrarna.si

Modra številka

080 23 90

Black start

Sončna elektrarna skupaj s hranilnikom električne energije lahko v nekaterih primerih nemoteno obratuje, v kolikor pride do izpada elektro energetskega omrežja. Takrat sistem deluje v otočnem režimu (ang. off-grid), sončna elektrarna v tem primeru ne potrebuje prisotnost elektro energetskega omrežja, zato tudi izpeljanka angleške besede Black start. Možnost black starta je odvisna od opreme in načina vezave, ki to lahko omogočajo.