×

PE Center za sončno prihodnost – Maribor
Ulica borcev 58,
2000 Maribor
info@moja-elektrarna.si

PE Center za sončno prihodnost - Brnik
Zg. Brnik 390,
4210 Brnik
info@moja-elektrarna.si

Modra številka

080 23 90

Obstoječi uporabniki omejeno soglasje

Sončne elektrarne, ki že obratujejo z omejeno močjo, so z izdanim soglasjem za priključitev ustrezno omejene in navadno ne zagotavljajo želene letne proizvodnje električne energije. Baterijski hranilnik lahko uporabniku omogoči možnost nadgradnje obstoječe sončne elektrarne do te mere, da si zagotovi čim večji letni izplen električne energije. Prav tako je omogočeno nadomestno napajanje (backup) v primeru izpada električne energije iz elektro energetskega omrežja. Vključitev baterijskega sistema je izvedena na način, da ostaja omrežno delovanje obstoječe sončne elektrarne z morebitno nadgradnjo.