×

PE Center za sončno prihodnost – Maribor
Ulica borcev 58,
2000 Maribor
info@moja-elektrarna.si

PE Center za sončno prihodnost - Brnik
Zg. Brnik 390,
4210 Brnik
info@moja-elektrarna.si

Modra številka

080 23 90

Novi uporabniki omejeno soglasje

Vedno pogosteje je mogoče pričakovati omejeno moč pri oddaji električne energije v omrežje. Z baterijskim sistemom lahko sončna elektrarna deluje z večjo močjo od omejene in tako presežek proizvedene energije shrani za kasneje. Pri novih uporabnikih je neodvisno od omejitve omogočena polna funkcionalnost: nadomestno napajanje (backup) in delovanje sončne elektrarne v primeru izpada elektro energetskega omrežja (black start).