×

PE Center za sončno prihodnost – Maribor
Ulica borcev 58,
2000 Maribor
info@moja-elektrarna.si

PE Center za sončno prihodnost - Brnik
Zg. Brnik 390,
4210 Brnik
info@moja-elektrarna.si

Modra številka

080 23 90

Obstoječi uporabniki polno soglasje

Za vse uporabnike obstoječih sončnih elektrarn je mogoče dograditi baterijski sistem, ki uporabniku omogoči nadomestno napajanje (backup) v primeru izpada električne energije iz elektro energetskega omrežja. Vključitev baterijskega sistema je izvedena na način, da ostaja omrežno delovanje obstoječe sončne elektrarne.