×

PE Center za sončno prihodnost – Maribor
Ulica borcev 58,
2000 Maribor
info@moja-elektrarna.si

PE Center za sončno prihodnost - Brnik
Zg. Brnik 390,
4210 Brnik
info@moja-elektrarna.si

Modra številka

080 23 90

Zavrnjeno soglasje

Do zavrnitve soglasja za priključitev sončne elektrarne, ko elektro distribucijsko omrežje na lokaciji ne more prevzeti nobene energije v omrežje. Vendar to še ne pomeni, da je proizvodnja električne energije pri uporabniku prepovedana, le nekaj dodatnih pogojev je potrebno upoštevati in najti primerno rešitev. V teh primerih je na lokaciji mogoče proizvesti toliko energije, da je mogoče proizvedeno energijo kasneje kar se da največ porabiti. Vsekakor je takrat pomembno razmerje velikosti sončne elektrarne in baterijskega sistema glede na potrebe uporabnika, da takšen hibriden sistem omogoča največ učinka. Tudi v tem primeru je omogočena polna funkcionalnost: nadomestno napajanje (backup) in delovanje sončne elektrarne v primeru izpada elektro energetskega omrežja (black start).