×

PE Center za sončno prihodnost – Maribor
Ulica borcev 58,
2000 Maribor
info@moja-elektrarna.si

PE Center za sončno prihodnost - Brnik
Zg. Brnik 390,
4210 Brnik
info@moja-elektrarna.si

Modra številka

080 23 90

Nadomestno napajanje

Navadno za baterijske sisteme smatramo, da imamo na voljo električno energijo, ko pride do izpada električnega omrežja. To so primeri predvsem vremenskih neprilik, kot smo jih že bili priča v preteklosti. Temu rečemo nadomestno napajanje ali po ang. Backup. Da lahko naprava zagotavlja nadomestno napajanje, morajo biti izpolnjeni tehnični in predvsem varnostni pogoji, da ne pride do navzkrižnega in neusklajenega delovanja.

Nadomestno napajanje lahko uporabljamo za določeno skupino porabnikov, za eno fazo ali vse tri faze. Zmogljivost nadomestnega napajanja in trajanje sta odvisna od velikosti sistema, ki zagotavlja nadomestno napajanje in shranjene kapacitete v hranilniku energije ter predvsem od trenutne porabe električne energije.

1 fazna: Sistem lahko zagotavlja nadomestno napajanje eni fazi skupine porabnikov. V trifaznem sistemu navadno zagotavlja nadomestno napajanje tistih porabnikom, ki so ključni (črpalke, internet, napajanje sistemov ogrevanja itd.)

3 fazna: Sistem lahko zagotavlja nadomestno napajanje določeni skupini ali celotnim porabnikom odjema. S primerno velikostjo moči in kapacitete, lahko takšen sistem popolnoma oskrbuje celoten odjem, tudi trifazne porabnike (npr. Toplotne črlapke)