fbpx
Pišite nam
KONTAKT
pomakni navzdol
nazaj domov
Modra številka

Sofinanciranje
ekosklad

FINANČNE SPODBUDE ZA
VAŠO SONČNO ELEKTRARNO

Vse dokumentacijo za prijavo vaše sončne elektrarne na razpis pripravi ekipa MOJA ELEKTRARNA.

EKOSKLAD
Podrobno
//Ekosklad

Fizične osebe

Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo

 

1) JAVNI POZIV 71SUB-SO19
Nepovratne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo.
 • Omejitev spodbude do 80 % vsote priključne moči odjemnega mesta/odjemnih mest – 180,00 EUR za 1 kVA. Tako višina vspodbude ni več omejena na 11 kW.
 • Skupinska samooskrba za večstanovanjske stavbe (več stanovanjsko, poslovno-stanovanjsko, stanovanjsko – poslovno in poslovno)

Primer za gospodinjstvo:

 • Varovalke: 3 x 25 A
 • Priključna moč: 17 kW
 • Maksimalna velikost elektrarne (80 % priključne moči) = 13,6 kW x 180,00 EUR = 2448,00 EUR višina nepovratni spodbud

Več na: https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/nameni/prikazi/actionID=177

2.) JAVNI POZIV
za kreditiranje okoljskih naložb občanov 59OB17

Ekokredit -pogoji kreditiranja

Obrestna mera: trimesečni EURIBOR +1,3 %
Odplačilna doba: največ 10 let
Višina kredita: do višine priznanih stroškov naložbe, vendar največ 40.000,00 EUR oziroma najmanj 1.500,00 EUR

Več na: https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/nameni/prikazi/actionID=103

 

Pravne osebe

Podjetjem so na voljo finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Spodbude so v obliki nepovratnih sredstev in/ali kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči (do 200.000 EUR), za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Za posamezen ukrep je možno pridobiti nepovratna sredstva, kredit ali pa kombinacijo obojega, in sicer nepovratna sredstva v višini do 20 %, kredita pa v višini do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV, po letni obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0 % (min 25.000 EUR).

Več na: https://www.ekosklad.si/pravne-osebe/nameni/prikazi/actionID=163

ZMANJŠAJTE STROŠEK ELEKTRIČNE ENERGIJE S POMOČJO SONČNE ELEKTRARNE!

Pišite nam

Za individualni posvet glede vaše sončne elektrarne nam posredujte enega izmed podatkov: letni strošek elektrike, povprečen mesečni strošek elektrike ali letna poraba električne energije. Kontaktirali vas bomo v roku 48 ur (med delovnim tednom).  Strinjam se s pogoji poslovanja

  © Moja elektrarna 2017 / Vse pravice pridržane.

  KONTAKT
  Zapri