Finančne spodbude za vašo sončno elektrarno

Vse dokumentacijo za prijavo vaše sončne elektrarne na razpis pripravi ekipa MOJA ELEKTRARNA:

Fizične osebe

Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo

1.) JAVNI POZIV 71SUB-SO19
Nepovratne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo.

  • Omejitev  spodbude do  80 % vsote priključne moči odjemnega mesta/odjemnih mest – 180,00 EUR za 1 kVA. Tako višina vspodbude ni več omejena na 11 kW.
  • Skupinska samooskrba za večstanovanjske stavbe (več stanovanjsko, poslovno-stanovanjsko, stanovanjsko – poslovno in poslovno)

Primer za gospodinjstvo:
– Varovalke: 3 x 25 A
– Priključna moč: 17 kW
– Maksimalna velikost elektrarne (80 % priključne moči) = 13,6 kW x 180,00 EUR = 2448,00 EUR višina nepovratni spodbud

Več na: https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/nameni/prikazi/actionID=177

 

2.) JAVNI POZIV
za kreditiranje okoljskih naložb občanov 59OB17

Ekokredit -pogoji kreditiranja

Obrestna mera: trimesečni EURIBOR +1,3 %
Odplačilna doba: največ 10 let
Višina kredita: do višine priznanih stroškov naložbe, vendar največ 40.000,00 EUR oziroma najmanj 1.500,00 EUR

Več na: https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/nameni/prikazi/actionID=103

Pravne osebe

Podjetjem so na voljo finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Spodbude so v obliki nepovratnih sredstev in/ali kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči (do 200.000 EUR), za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Za posamezen ukrep je možno pridobiti nepovratna sredstva, kredit ali pa kombinacijo obojega, in sicer nepovratna sredstva v višini do 20 %kredita pa v višini do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV, po letni obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0 % (min 25.000 EUR).

Več na: https://www.ekosklad.si/pravne-osebe/nameni/prikazi/actionID=163

ZMANJŠAJTE STROŠEK ELEKTRIČNE ENERGIJE S POMOČJO SONČNE ELEKTRARNE!


Za individualni posvet glede vaše sončne elektrarne nam posredujte enega izmed podatkov: letni strošek elektrike, povprečen mesečni strošek elektrike ali letna poraba električne energije. Kontaktirali vas bomo v roku 48 ur (med delovnim tednom).

 


USPEŠNIH PROJEKTOV

LET GARANCIJE

LET IZKUŠENJ

%

BREZ SKRBI, VSE UREDIMO MI

MCS certifikat ISO 9001 ISO 14001 BS OHSAS 18001 TüV Rheinland Certifikat SQ Znak Odličnosti

Želite v sončno prihodnost z minimalnimi stroški električne energije?

Kontaktirajte nas za individualni posvet na poti do energetske samoooskrbe.

ŽELIM POSVET »Želimo vam vesele praznike in sončno prihodnost
v letu 2019!

To leto smo se odločili, da sredstva namenjena obdarovanju poslovnih partnerjev, namenimo
tistim, ki razveseljujejo bolne otroke, zato smo izbrali
društvo Rdeči noski.