MFE Gojšek

G. Gojkošek

Z velikim veseljem pričakujem vsak novi (sončen) dan, da si lahko znova pritrdim, da je odločitev bila pravilna. Zakaj? Ob koncu lanskega leta sem predvsem po vaši zaslugi postal lastnik mikro sončne elektrarne vključene v sistem net-metering. Za to možnost sem izvedel iz revije »Varčujem z energijo«, vendar sem še vedno imel več vprašanj kot odgovorov. Srečen splet okoliščin mi je na prvi posvet in ogled pripeljal g. Horvata iz Moje elektrarne, ki mi je obrazložil vse izvedbene podrobnosti in okvirne stroške za izgradnjo samooskrbne elektrarne. Tako je padla odločitev o izgradnji elektrarne maksimalne moči 10,85 kWp, ki jo še dopušča »Uredba o Net metering-u«. Po podpisu pogodbe so dela zelo hitro stekla: načrti, predvidena montaža, nabava materiala, postavitev gradbenega odra, montaža nosilcev in pritrditev sončnih panelov. Po zadnjem podpisu dokumentov sem prejel vso dokumentacijo v mapi.

Nič obiskov občine, EG, pridobivanja dokumentov, izjav, potrdil,…. Celotno dokumentacijo z vsemi potrdili in pogodbami sem dobil na mizo kot vezan elaborat. Osebno pa mi je največ pomenila povezava razsmernika elektrarne na spletno stran, kjer lahko vsak trenutek od kjerkoli spremljam proizvodnjo električne energije, stanje modulov in kopico pomembnih parametrov delovanja elektrarne. Prav tako zelo cenim posredovanje ekipe Moja elektrarna pri distributerju električne energije, ki so bili organizacijsko še nepripravljeni na prve obračune »samooskrbnikov«. Še enkrat en velik HVALA Moji elektrarni.