fbpx
Pišite nam
KONTAKT
pomakni navzdol
nazaj domov
Modra številka

Vzdrževanje
večjih
sončnih
elektrarn:

Kot vsaka energetska naprava mora tudi sončna elektrarna delovati brezhibno. Učinkovitost pretvorbe energije sonca v električno energijo mora biti v vseh vremenskih in drugih pogojih najvišja. Brez nadzora in pregleda nad delovanjem elektrarne ter preventivnega vzdrževanja lahko učinkovitost delovanja s časom upada, kar lahko povzroči tudi trajne posledice na delovanju ali nezgoden slučaj.

CELOVITA REŠITEV

VZDRŽEVALNI OBSEG

Večje sončne elektrarne so praviloma inštalirane moči večje od 30 kW in vključena na distribucijsko ali interno omrežje večjega odjemalca električne energije. Pretežen del teh elektrarn je danes starih vsaj 7 let in s subvencionirano odkupno ceno električne energije. Vsaka kilovatna ura je pri takšni elektrarni veliko vredna, zato je skrb zanjo, ob vseh varnostnih vidikih, toliko bolj pomembna. V času obratovanja od sončne elektrarne pričakujemo določen izplen, a ga vsak lastnik drugače meri in ocenjuje.

Sončna elektrarna potrebuje ustrezen nadzor, preventivno oskrbo in ustrezen odziv ob škodnih primerih. Strokovnost in odziv sta vrednoti v podjetju Enertec d.o.o., ki se pri vzdrževanju najbolj odražata. Vsak vložek lastnika elektrarne v vzdrževanje pomeni ohranjanje učinkovitosti delovanj elektrarne in se zato donos dolgoročno vrača nazaj. Še več, pri starejših velikokrat lahko z optimizacijo še dodatno izboljšamo učinkovitost delovanja elektrarne in tako donos povečamo.

CELOVITA REŠITEV VZDRŽEVANJA OBSEGA:

  • Preventivni strokovni pregledi zajema podroben pregled vseh komponent elektrarne, fizično in z namenskimi instrumenti (UI metoda zank, termovizijska kamera..), pregled pripadajoče dokumentacije, fizična kontrola povezav in spojev, čiščenje hladilnih elementov,
  • Intervencijsko vzdrževanje v primerih izpada, nedelovanja ali škodnih primerih,
  • Dnevno spremljanje in nadzor elektrarne,
  • Ustrezne periodične meritve inštalacij in strelovodnih napeljav,
  • Čiščenje fotonapetostnih modulov
  • Ustrezno zavarovanje sončne elektrarne in pripadajočo administracijo v škodnih primerih,
  • Obveščanje, podpora in administracija.

Naše izkušnje kažejo, da ustrezno vzdrževana sončna elektrarna dosega po desetih letih delovanja še vedno isto učinkovitost kot ob izgradnji. Znanje, izkušnje in reference potrjujejo našo dovršenost na področju vzdrževanja sončnih elektrarn.

Da elektrarna dosega najvišjo učinkovitost, je za to potrebna stalna skrb in nadzor nad elektrarno, izvajati preventivne pregled, opravljanje meritev inštalacij in strelovodnih napeljav v skladu z Energetskim zakonom in veljavnimi podzakonskimi akti.

Pogorel spoj
Pogorel spoj
Pregled s termovizijsko kamero
Pregled s termovizijsko kamero
Poškodba celice
Poškodba celice
Umazani moduli
Umazani moduli

© Moja elektrarna 2017 / Vse pravice pridržane.

KONTAKT
Zapri