×

PE Center za sončno prihodnost – Maribor
Ulica borcev 58,
2000 Maribor
info@moja-elektrarna.si

PE Center za sončno prihodnost - Brnik
Zg. Brnik 390,
4210 Brnik
info@moja-elektrarna.si

Modra številka

080 23 90

Vse, kar ste želeli
vedeti sončnih
elektrarnah

Znanja in pridobivanje
novega ni nikoli dovolj

Zavedamo se, da se podajate na področje kjer je veliko neznanega in da se bo s vsakim odgovorom na vaše vprašanje za vas lažje odločiti za ta resnično velik in verjememo pravilen korak.

To bo odličitev za varno prihodnost vas in vaše družine. Zato smo v ta namen zbrali vaša vprašanja, jih združili v sklope in nanje karseda transparentno podali odgovore

1. Nekaj začetnih, osnovnih vprašanj in odgovorov

Investicija v sončno elektrarno ni le finančno smiselna zaradi prihrankov, ampak je tudi korak proti popolni energetski neodvisnosti. Konstantno dvigovanje cene električne energije na trgu bo za vas postal le oddaljen spomin, hkrati pa vam bo s prihranki na ta račun omogočil bolj lagodno življenje. Istočasno boste z uporabo sončne energije prispevali k čistejšemu okolju, saj sončne elektrarne ne povzročajo emisij, ki bi škodovale ozračju ali kakovosti zraka.

Net metering velja na letnem nivoju za najugodnejši način obračuna električne energije, saj vam omogoča, da svojo sončno elektrarno maksimalno izkoristite. To pomeni, da lahko vse proizvedene viške električne energije v poletnih mesecih porabite v obdobjih, ko vaša sončna elektrarna deluje z zmanjšano močjo. Z ustrezno dimenzionirano sončno elektrarno lahko na ta način dosežete tudi do 100% samooskrbnost.

Preliminarni rok je 31. 12. 2024. To pomeni, da mora biti sončna elektrarna do takrat zgrajena in tudi priključena na javno omrežje. Kljub temu je potrebno imeti v mislih, da bo proti koncu leta pritisk na izvajalce sončnih elektrarn zelo velik. Zato z odločitvijo za izgradnjo ne gre čakati predolgo.

Cena sončne elektrarne je odvisna od več dejavnikov. Eden izmed njih je tudi možnost izbire med različnimi variantami sončnih elektrarn in kategorijami elementov, ki jih sestavljajo. Na splošno velja, da je povprečna velikost sončne elektrarne v slovenskem gospodinjstvu 11 kW. V tem primeru znaša višina investicije cca 13.500 €, kar pomeni, da se vam slednja povrne v 7 letih.

Velikost sončne elektrarne je odvisna od več dejavnikov. Mednje spadajo letna poraba električne energije, lega objekta in vaše želje za energetsko nadgradnjo v prihodnje, kot so toplotna črpalka, električni avto, itd. V Sloveniji povprečna proizvodnja za 1 kW inštalirane moči znaša 1100 kWh. Tako za letno porabo 11.000 kWh električne energije potrebujete sončno elektrarno z močjo 10 kW.

Zavedamo se, da je iz finančnega vidika izgradnja sončne elektrarne zahteven projekt. Poleg lastnih sredstev obstajajo tudi ostali viri financiranja. Daleč najbolj ugoden način je financiranje preko Eko sklada, saj je obrestna mera v tem primeru 2,8%. To pomeni, da je v primeru sončne elektrarne velikosti 11 kWp vaš mesečni obrok cca 143 evrov, če kredit vzamete na 10 let.

Pri izgradnji sončne elektrarne je pomemben celoten proces od svetovanja do izvedbe. To pomeni, da mora izvajalec imeti strokovne svetovalce, tako v prodaji kot v projektiranju, ki vam bodo znali pravilno dimenzionirati vašo sončno elektrarno glede na trenutne potrebe in želje v prihodnosti. Temu mora slediti pravilna in preverjena izbira materialov in na koncu usposobljena ekipa montažerjev s potrebnimi certifikati, ki vam bodo sončno elektrarno namestili na vašo streho. Po namestitvi sončne elektrarne je izjemno pomembno, da ima izvajalec svojo servisno mrežo, možnost nadzora vaše sončne elektrarne in klicni center, na katerega se lahko obrnete v primeru težav. Konec koncev je to investicija za naslednjih 30 let.

2. Kako po pridobljenem soglasju

Obstajata dva scenarija. V primeru, da ste prejeli zavrnjeno soglasje, vas o tem takoj obvestimo, saj imate možnost pritožbe v zakonsko določenem roku. V primeru omejenega ali polnega soglasja pa predlagamo posvet z našimi prodajnimi svetovalci glede priprave individualne rešitve. Za to bo najverjetneje potreben ogled na lokaciji s strani našega svetovalca ali oglednika. Na podlagi tega vam lahko pripravimo končno rešitev s ponudbo.

Verjetno oba primera sprva predstavljata razočaranje. Kljub temu pa ne smete obupati, saj vam naša skupina projektantov lahko ponudi različne rešitve, s katerimi se lahko zelo približamo idealni. Vaš primer je potrebno obravnavati individualno, preveriti trenutno stanje, analizirati porabo in na podlagi tega narediti simulacijo delovanja sončne elektrarne v kombinaciji s hranilnikom električne energije (hibridno sončno elektrarno).

O hibridnih sončnih elektrarnah govorimo, ko sistem vključuje tudi druge izvore in porabnike električne energije, ki so povezani v skupni hibridni sistem. Pri tem mislimo predvsem na baterijske hranilnike, toplotne črpalke, električne polnilnice ipd. Hibridne sončne elektrarne se od klasičnih sončnih elektrarn ločijo tudi po komponentah, ki jih mora hibridni sistem podpirati. Tu predvsem izpostavljamo inverterje, optimizatorje in hranilnike električne energije.

Baterijski hranilniki imajo multifunkcijsko vlogo. V osnovi so namenjeni lokalnemu shranjevanju proizvedene električne energije. S shranjeno energijo lahko napajate vaše gospodinjstvo, kadar elektrarna ne deluje, ali v primeru izpadov električne energije v omrežju. V teh primerih z 'Black start' funkcijo zagotavljate tudi delovanje sončne elektrarne. Z baterijo boste pripravljeni tudi na prihajajoči večtarifni obračunski sistem, saj boste lahko ob najvišjih cenah električne energije koristili energijo iz hranilnika. Eko sklad ponuja za te rešitve bistveno višjo subvencijo, in sicer 500 € na kW. Z višjo subvencijo si lahko pokrijete velik del stroškov hranilnika. Veliko investitorjev se že danes odloči za hranilnik tudi ob polnem soglasju. Cene hranilnikov se gibljejo med 1000-1500 € na kWh. Investicija se ob trenutnih cenah električne energije povrne nekoliko kasneje kot sama elektrarna. Vendar bo z novim večtarifnim obračunom učinek baterije vplival na dodaten prihranek.

Če govorimo iz vidika funkcionalnosti, so solarni paneli ena izmed osnovnih komponent sončne elektrarne, saj skupaj z razsmernikom skrbijo za ključno funkcijo sončne elektrarne: pretvorbo sončne energije v električno energijo. Učinkovitost, kakovost in vrsta solarnih panelov neposredno vplivajo na zanesljivost sistema in na višino investicije. Pri arhitekturnih rešitvah lahko izbiramo med vgradnimi (integriranimi) paneli, paneli kot zasteklitev nadstreškov, ter 'full black' paneli v popolni črni izvedbi (črna folija, črni okvir, črna konstrukcija).

Morda le preprost izračun. Če boste letno prevozili približno 25.000 km, boste za to potrebovali dodatnih 4 do 5 kW moči vaše sončne elektrarne. V izračunu je bila upoštevana poraba približno 17,5 kW na 100 km, kar je tipična poraba pri zmerni vožnji in kombinaciji avtocest in regionalnih cest.