Slovar izrazov

V zvezi z izrabo sončne energije se pogosto uporabljajo različni izrazi, katerih pomen vam predstavljamo tukaj:

Sončne celice

Sončne celice so običajno silicijeve rezine s premerom 10-15cm, ki generirajo okoli 35mA/cm2 in 550mV enosmerne napetosti pri polni osvetlitvi. Za večino aplikacij so celice sestavljene v module z večjim številom celic, vezanih v serijo

Monokristalne sončne celice

Monokristal je urejena kristalna mreža silicijevih atomov. V njegovi strukturi ni napak. Vsak Si atom je vezan s štirimi sosednjimi silicijevimi atomi, zaradi česar je struktura kristala zelo podobna diamantni strukturi.

Polikristalne celice

Polikristalni silicij je sestavljen iz več posameznih kristalov. Ti kristali oziroma zrna imajo svoje mreže povsem naključno orientirane. Območja med temi zrni so mejna področja in imajo strukturne in površinske napake.

Razsmernik

Pretvarja enosmerno električno moč, ki jo dobimo iz fotonapetostnega generatorja ali akumulatorja, v izmenično električno moč. Prek njih lahko PV-sistemi pošiljajo energijo v javno električno omrežje in delujejo kot sončne elektrarne (SE)

Fotonapetostni sistemi

Delimo na samostojne in omrežne. Sestavljeni so iz večjega števila sončnih modulov. Samostojni sistemi so običajno namenjenu proizvajanju električne energije na predelih, kjer ni električnega omrežja (gorske koče, dežele v razvoju). Omrežni sistemi pa so nemenjeni proizvodnji električne energije, ki se direktno oddaja v električno omrežje.

Net metering

Sistem merjenja porabe in proizvodnje električne energije, pri čemer se delovna energija proizvedena v sončni elektrarni in porabljena energija na istem odjemnem mestu obračunata na letni ravni. Več informacij »

Izrazi z enakim pomenom

SONČNE CELICE = SOLARNE CELICE = FOTOCELICE

SOLARNI PANELI = SONČNI PANELI = PV PANELI

SONČNA ELEKTRARNA = SOLARNA ELEKTRARNA

FOTOVOLTAIKA = PV

 

vir: http://pv.fe.uni-lj.si/

Želite v sončno prihodnost z minimalnimi stroški električne energije?

Kontaktirajte nas za individualni posvet na poti do energetske samoooskrbe.

ŽELIM POSVET »Želimo vam vesele praznike in sončno prihodnost
v letu 2019!

To leto smo se odločili, da sredstva namenjena obdarovanju poslovnih partnerjev, namenimo
tistim, ki razveseljujejo bolne otroke, zato smo izbrali
društvo Rdeči noski.