Samooskrba z električno energijo – net metering

Sončne celice na strehiSamooskrba z električno energijo je regulirana z Uredbo za samooskrbo gospodinjstev, ki  velja od januarja 2016 in predstavlja temelj net metering sistema, pri čemer se delovna energija proizvedena v sončni elektrarni in porabljena energija na istem odjemnem mestu obračunata na letni ravni.

 

 

 

 

Posebnost net metering sistema v Sloveniji predstavlja ohranitev priključitve objekta na javno distribucijsko omrežje, pri čemer le-to deluje kot hranilnik energije. Trenutno veljavna Uredba dovoljuje vgradnjo sončne elektrarne do  maksimalne nazivne moči  11 kVA, vendar je v pripravi še predlog spremembe Uredbe, ki bi omogočala vgradnjo naprav z večjo maksimalno nazivno močjo.  Poleg omenjene načrtovane spremembe Uredbe velja omeniti še možnosti pridobitve subvencije Eko sklada in financiranja naložbe z Eko kreditom kar nakazuje na to, da samooskrba z električno energijo po net metering sistemu torej ni le trend. Ob upoštevanju dejstva, da je cena električne energije  v zadnjih 10 letih naraščala povprečno z 4 % stopnjo na leto in da  samooskrba z električno energijo po net metering-u zagotovi kar do 2,5 krat cenejšo elektriko, je naložba v mikro sončno elektrarno smotrna.

Na konkretnem primeru povprečnih letnih stroškov 4 članske družine, ki na leto za elektriko porabi približno 1500 EUR,  to pomeni da ob prehodu na samooskrbo z električno energijo ta strošek znižajo na pičlih 250 EUR (stroški vezani na priključno moč). Posredni učinek samooskrbe z električno energijo predstavlja tudi dejstvo, da se z mikro sončno elektrarno zagotovi minimalno ceno elektrike v prihodnosti in da s tem izognemo vsem podražitvam električne energije. Podražitve električne energije črpane iz omrežja pravzaprav pozitivno vplivajo na čas povračila investicije, saj se nam s tem investicija v mikro sončno elektrarno hitreje povrne. Investicija v napravo z močjo 10kW se povrne v približno devetih letih in ob upoštevanju 15-letne garancije na izvedbo ter dolge življenjske dobe naprave predstavlja vzpostavitev kontakta z Mojo elektrarno prvi korak do samooskrbe z električno energijo in sončne prihodnosti.

 

 

 Kontaktirajte nas