POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

ZAKAJ INVESTICIJA V SONČNO ELEKTRARNO?

Prednost izgradnje sončne elektrarne je zagotovo ta, da postanete energetsko samooskrbni. Omogoča vam, da ste neodvisni od nihanja cen energentov na trgu Ob upoštevanju dejstva, da je cena električne energije v zadnjih 10 letih naraščala povprečno z 4 % stopnjo na leto in da samooskrba z električno energijo po »netmeteringu« zagotovi kar do 2,5 krat cenejšo elektriko, je naložba v mikro sončno elektrarno smotrna.

KAJ JE NET METERING?

Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije malim poslovnim odjemalcem in gospodinjstvom omogoča, da postanejo samozadostni kar se tiče električne energije. Pogosto slišimo izraz »netmetering« pri čemer neto merjenje električne energije poteka na letnem nivoju. Sončna elektrarna je povezana z električnim omrežjem, v katerega električno energijo oddaja in jo
sprejema. Neto meritve predstavljajo poračun razlike med proizvedeno in porabljeno električno energijo. Če je naprava za samooskrbo pravilno dimenzionirana, lastnik naprave nima stroškov z električno energijo, saj je na letni ravni proizvede toliko, kot je porabi.

ODDAJANJE VIŠKA ELEKTRIČNE ENERGIJE V OMREŽJE

Pri samooskrbi se poračuna proizvedena in porabljena energija znotraj koledarskega leta. V primeru, da je porabljene energije več kot proizvedene, se razlika dokupi iz omrežja. V kolikor proizvedete več, kakor porabite, se višek oddane energije podari v omrežje (ni prenosa v naslednje koledarsko leto ali poplačila). Tako je ključno dimenzionirati elektrarno ustrezne velikosti, da sta poraba in proizvodnja kar se da enaki.

NEPOVRATNA SREDSTVA S STRANI DRŽAVE IN KREDITIRANJE

Na Eko skladu se lahko pridobi subvencija in financiranje naložbe z Eko kreditom, kar nakazuje na to, da samooskrba z električno energijo po »netmeteringu« ni le trend. Uredimo vam vse postopke, ki so potrebni za izvedbo sončne elektrarne. Za vodenje projektne
dokumentacije uporabljamo sistem, s katerim vas avtomatsko obveščamo o fazah projekta. Za investicijo v sončno elektrarno praktično ne potrebujete svojih sredstev. V sklopu naše ponudbe vam uredimo kredit Eko sklada, ki pokrije celotno investicijo, torej je financiranje možno v 100% vrednosti ponudbe. Glede na to, da je odplačilna doba kredita maximalno 10 let, je to ravno čas ko se naložba povrne in pomeni, da toliko kot ste do sedaj plačevali elektriko bo od sedaj obrok kredita. Po odplačilu kredita boste imeli naslednjih 20 let elektriko zastonj.

ČASOVNA REALIZACIJA

Glede na potrebne birokratske postopke je pogodbeni rok izvedbe 75 dni, ki pa se lahko podaljša v primeru financiranja z Eko kreditom. Določene elektrarne smo realizirali tudi v 45 dneh od podpisa pogodbe. Veliko je odvisno od odzivnosti samega investitorja oz. stranke, ko gre za podpisovanje pooblastil, vlog … Prej so vloge podpisane, prej lahko začnemo z nadaljnjimi postopki.

MODULI

Uporabljamo izključno module priznanega avstrijskega proizvajalca KIOTO SOLAR, ki imajo že integriran optimizator, kar pomeni, da je spojnih mest na elektrarni polovico manj kot v primeru, da optimizator ni integriran na sam modul. S tem je možnost okvar bistveno manjša. Moduli KIOTO so dejansko proizvedeni v Avstriji. Pri proizvodnji se uporabljajo komponente najvišje kakovosti in razen
sončnih celic so vse komponente izključno evropskega porekla.

RAZLIKA MED POLI IN MONOKRISTALNIMI MODULI

Razlika med obema moduloma je v strukturi celice. Monokristalni ima usmerjeno strukturo silicijevih kristalov, polikristalni pa ne. Ravno zaradi tega ima monokristalni modul večji izkoristek celice, se pravi manj površine potrebuje za enako moč, kakor polikristalni. Izplen pri enaki moči je praktično enak.

SEVANJE MODULOV

Paneli oziroma moduli ne sevajo, saj govorimo pri sončni elektrarni o enosmernih veličinah, kjer ni sevanja.

MODULI PO PRETEKU UPORABE

Moduli se po koncu življenjske dobe deponirajo enako, kakor to velja za vse druge elektronske naprave. Uvoznik, ki uvozi module v Slovenijo je zavezan poskrbeti in plačati okoljsko dajatev, s katero je poskrbljeno za odlaganje in reciklažo. Lastnik lahko module po dotrajanju oz. preteku življenjske dobe odloži na zbirnem centru – brezplačno seveda.

ŠTEVEC

Tip števca se definira v soglasju za priključitev. V primeru, da že imate digitalen števec, ni nujno, da je ustrezen, saj mora omogočati dvosmerno merjenje.

ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK

Glede priključka ni posebnih zahtev. Praktično ima vsaka nova stanovanjska hiša tri fazni priključek in glavne varovalke 3x20A oz. 3x25A, kar je povsem ustrezno za izvedbo sončne elektrarne po sistemu samooskrbe.

GARANCIJA

Fotonapetostni moduli KIOTO SOLAR imajo 12 let produktne garancije, razsmerniki SOLAREDGE 12 let (z možnostjo podaljšanja na 20 ali 25 let), konstrukcija 10 let. Ob sklenitvi paketa Vzdrževanje Moja elektrarna splošno garancijo zgoraj naštetim komponentam
podaljšamo na 15 let.

VZDRŽEVANJE

Cena vzdrževanja je 100 EUR; v ceni je zajeto zavarovanje elektrarne, spremljanje delovanja na daljavo – monitoring in strokovni pregled elektrarne – vsako drugo leto.

STROŠKI NA POLOŽNICI

Mesečni strošek, ki ga plačujete ponudniku električne energije je strošek obračunske moči in prispevek OVE + SPTE. Ti dve postavki morate plačati tudi, če na merilnem mestu nimate porabe električne energije. V primeru, da imate tarifne varovalke velikosti 3x20A (povprečno gospodinjstvo v Sloveniji) je mesečni strošek na položnici 16 EUR, pri 3 x 25A pa 20 EUR.

USTREZNOST STREHE

Idealna streha v Sloveniji je orientirana na Jug in ima naklon 35 stopinj. Takšnih streh v Sloveniji je le nekje 5%. Če je streha orientirana JV ali JZ in ima naklon do 35 stopinj je še vedno v meji nekje 95% od idealnih pogojev. Podobno velja, če je streha orientirana na jug in ima naklon cca. 15 stopinj.
Primer: streha orientirana direktno na vzhod in z naklonom 15 stopinj letno proizvede nekje 10% manj kot če bi bila orientirana optimalno in z optimalnim naklonom.

STREŠNA KRITINA

Paneli se lahko montirajo na vse vrste kritine, sam postopek pa je odvisen od vrste kritine. Imamo zanesljivo in preverjeno rešitev, ki je primerna za vse vrste strešnih kritin.

POVRŠINA STREHE

Površina strehe, ki jo potrebujte za sončno elektrarno je odvisna od tega, kakšno velikost sončne elektrarne želite postaviti. Za 1 Kwp sončne elektrarne potrebujemo cca. 6,5 m2 površine, kar pomeni za 10 Kwp sončne elektrarne potrebujemo 65 m2 neto površine.

INTEGRACIJA V STREHO

Moduli se lahko integrirajo v streho in nadomeščajo strešno kritino. Pri tej izvedbi gre za poseben tip modulov oz. modulov in konstrukcije, ki zagotavlja vodotesnost. Primer takšne izvedbe je naša referenčna elektrarna na strehi bivšega telovadca Mitje Petkovška. Tovrstna rešitev je dražja za približno 25 odstotkov.

NAŠA REŠITEV

Rešitev, ki jo ponujamo z vidika začetnega vložka ni najcenejša, vsekakor pa je glede na pričakovano življenjsko dobo najugodnejša, saj ima veliko prednosti: strokoven in individualen pristop, ki že v izdelavi tehnične rešitve predvidi napredno in optimalno rešitev za zanesljivo delovanje v pričakovani življenjski dobi, uporaba le preverjenih in kakovostnih komponent, vgradnja izključno fotonapetostnih modulov KIOTO SOLAR z že integriranim optimizatorjem, ki so proizvedeni v Avstriji. Praktično že 10 let delujemo na področju fotovoltaike v Sloveniji in v tem času smo postavili že več kot 150 sončnih elektrarn, ki delujejo brezhibno. Vse navedeno ob dejstvu, da dajemo velik poudarek odzivnemu vzdrževanju sončnih elektrarn, daje strankam varnost, da dejansko dobijo in v nadaljevanju lahko uveljavljajo kar 15 letno garancijo na vse glavne komponente sončne elektrarne. Vsako stranko obravnavamo individualno in skupaj prilagodimo rešitve njenim željam in potrebam. S postavitvijo elektrarne se naš projekt ne konča, saj stojimo strankam ob strani tudi po že končani izvedbi (vzdrževanje, zavarovanje, daljinski nadzor elektrarne – spremljanje na ravni posameznega modula). Zavedamo se namreč, da je postavitev sončne elektrarne naložba za prihodnost za vsakega posameznika.

Želite v sončno prihodnost z minimalnimi stroški električne energije?

Kontaktirajte nas za individualni posvet na poti do energetske samoooskrbe.

ŽELIM POSVET »Želimo vam vesele praznike in sončno prihodnost
v letu 2019!

To leto smo se odločili, da sredstva namenjena obdarovanju poslovnih partnerjev, namenimo
tistim, ki razveseljujejo bolne otroke, zato smo izbrali
društvo Rdeči noski.